/ 1971

Pierwszy mikroprocesor wyprodukowała amerykańska firma Texas Instruments. W porównaniu do jednostki centralnej dużego komputera, pierwsze mikroprocesory były zdolne przetwarzać wyłącznie krótkie słowa binarne. Charakteryzowały się jednak krótkim czasem obliczeń. Na obliczenie sumy dwóch liczb lub jeden cykl zapisu i odczytu mikroprocesor potrzebuje cykl pamięci zajmujący od 1 ms do 2 μs.