29 lat na rynku
Oddziały w 7 krajach
Klienci z ponad 100 krajów
Wsparcie od prototypu aż po produkcję
SCHURTER

Do czego potrzebny jest filtr sieciowy i gdzie należy go umieścić?

EMCInletMedicalPower entry module

Obecnie prawie niemożliwe jest spełnienie norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Odpowiednie komponenty oferowane przez firmę Schurter pomogą Państwu osiągnąć ten cel.

Schurter oferuje szeroką gamę komponentów służących zapewnieniu kompatybilności elektromagnetycznej:

● Moduły wejścia zasilania z filtrami dla prądów od 0,5 do 20 A.
● Filtry EMC (układy jedno- i trójfazowe prądu przemiennego oraz układy prądu stałego). Najmniejszy, do układów jednofazowych, 6A/250VAC FMLB-09 5500.2031 ma wymiary 50x45x28,6 mm i masę 116g. Jeden z największych filtrów to filtr trójfazowy 1100A/520VAC FMAC-0974-K152I o wymiarach 590x230x200 mm i masie 47 kg.
● Dławiki skompensowane prądowo (jednofazowe i trójfazowe) do prądów od 0,4 do 50A.

Większość modułów wejścia zasilania wyposażonych jest w system blokady V-Lock. Wtyk zasilania wyposażony jest w zapadkę blokującą się w wycięciu w module, co skutecznie uniemożliwia niezamierzone wyciągnięcie przewodu z gniazda.

obr2261_p23bedc733ac3.jpg

Więcej danych dotyczących wszystkich zapewniających kompatybilność elektromagnetyczną komponentów oferowanych przez firmę Schurter znaleźć można w przeglądach informacji o modułach wejścia zasilania, filtrach i dławikach.

Do czego potrzebny jest filtr sieciowy?

Obecnie sprzęt elektroniczny pracuje najczęściej z wykorzystaniem zasilaczy impulsowych oraz szybkich obwodów cyfrowych. Urządzenia te generują w trakcie normalnej pracy wysokie napięcia i prądy związane z wysokimi częstotliwościami. Bez filtra sieciowego prawie niemożliwe jest spełnienie norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Dwie główne funkcje filtra sieciowego to:
● Zapobieganie przenikaniu generowanych w urządzeniu sygnałów o wysokiej częstotliwości do przewodu zasilającego.
● Zapobieganie przenikaniu do urządzenia wysokiej częstotliwości sygnałów (zakłóceń) z sieci zasilającej prądu przemiennego.

obr2261_pcb031027405e.jpg

W chwili obecnej urządzenia informatyczne (ITE) muszą spełniać wymogi normy EN55032 dotyczącej emisji oraz normy EN55035 dotyczącej odporności.

Norma EN55032 określa wartości graniczne zakłóceń przewodzonych na zaciskach sieci zasilającej w zakresie częstotliwości od 150 kHz do 30 MHz oraz zakłóceń promieniowanych w zakresie od 30 MHz do 1 GHz.

Filtry sieciowe firmy Schurter optymalizowane są dla zakresu częstotliwości od 150 kHz do 30 MHz, w którym zapewniają najlepszą tłumienność, a jednocześnie oferują tłumienność wynoszącą ok. 20 dB przy częstotliwości 400 MHz, co pozwala zmniejszyć promieniowanie poprzez antenę, jaką tworzy przewód zasilający.

Przepisy dotyczące emisji przewodzonych mają na celu kontrolowanie promieniowania z publicznej sieci elektroenergetycznej rozdzielczej prądu przemiennego, będącego skutkiem działania prądów o wysokiej częstotliwości przewodzonych z powrotem do linii zasilającej. W normalnej sytuacji tego rodzaju prądy są zbyt małe, by powodować zakłócenia w innych produktach podłączonych do tej samej linii zasilającej, przy czym są wystarczająco duże, by powodować emisję promieniowania przez linię elektroenergetyczną, a tym samym stać się źródłem zakłóceń, np. fal radiowych AM.

(Na przykład norma EN 55032 wymaga, by zakłócenia przewodzone pochodzące z urządzeń klasy A miały wartość ≤ 60 dBuV = 1 mV w zakresie częstotliwości od 500kHz do 30MHz.)

Filtr sieciowy tłumi również skutecznie ciągłe zakłócenia częstotliwości radiowych podczas testu wykonywanego zgodnie z wymogami przewidzianymi w §4.2.2.3 normy EN 55035, w trakcie którego do linii zasilającej wprowadzany jest sygnał o napięciu skutecznym 3V i częstotliwości radiowej w zakresie od 150 kHz do 10 MHz, o napięciu od 3 do 1 V w zakresie od 10 MHz do 30 MHz, oraz o napięciu 1 V w zakresie od 30 MHz do 80 MHz.

W połączeniu z ochroną przeciwprzepięciową filtr pomaga również przejść testy przeprowadzane zgodnie z §4.2.4 normy EN 55035 - szybkie elektryczne stany przejściowe oraz §4.2.5 normy EN 55035 - udary.

Gdzie należy umieścić filtr sieciowy?

Z punktu widzenia skuteczności działania filtra równie istotne, o ile nie ważniejsze niż jego konstrukcja elektryczna, są sposób i miejsce jego zamontowania oraz sposób doprowadzenia przewodów do filtra. Na poniższym rysunku przedstawiono trzy powszechne problemy związane z montażem filtra sieciowego i istotnie zmniejszające jego skuteczność.

obr2261_p87eef1b42128.jpg

1. Filtr nie został zamocowany blisko miejsca wprowadzenia przewodu zasilającego do obudowy. Odsłonięty przewód zasilający (antena) może odbierać zakłócenia powodowane przez pola elektryczne i magnetyczne obecne wewnątrz obudowy.
2. Przewód uziemiający łączący filtr z obudową cechuje się wysoką indukcyjnością, co zmniejsza skuteczność kondensatorów klasy Y wbudowanych w filtr. Producent montuje kondensatory Y w celu zminimalizowania indukcyjności połączenia z pokrywą.

obr2261_p178acdc7d5a4.jpg

3. Powstaje sprzężenie pojemnościowe pomiędzy powodującymi szumy przewodami doprowadzającymi zasilanie do filtra, a przewodem zasilania prądem przemiennym.

Na kolejnym rysunku przedstawiono prawidłowo zamontowany filtr sieciowy.

obr2261_p80296232df01.jpg

Filtr umieszczony jest w miejscu wprowadzenia przewodu zasilania prądem przemiennym do obudowy w celu zapobieżenia sprzężeniu elektromagnetycznemu z filtrowanym przewodem zasilającym. W tej sytuacji metalowa obudowa blokuje również wszelkie sprzężenia pojemnościowe z przewodem wejściowym filtra i filtrowanym przewodem zasilającym.

Filtr zamontowany jest w taki sposób, że jego metalowa obudowa styka się bezpośrednio z obudową urządzenia, co eliminuje wszelką dodatkową indukcyjność w szeregu z wewnętrznymi kondensatorami klasy Y. Każdy przewód pomiędzy obudową filtra i obudową urządzenia zmniejsza wskutek swojej indukcyjności skuteczność filtra.

Przewody pomiędzy filtrem a źródłem zasilania należy poprowadzić blisko obudowy w celu zminimalizowania odbioru sygnału. Nie należy prowadzić przewodów wejściowych filtra w pobliżu przewodów wyjściowych zasilania prądem stałym, gdyż zmaksymalizuje to pasożytnicze sprzężenie pojemnościowe. Przewody wejściowe należy również umiejscowić z dala od wszelkich przewodów sygnałowych (w szczególności cyfrowych). Nie należy prowadzić ich nad płytkami drukowanymi zawierającymi cyfrowe układy logiczne, ani w ich pobliżu.

Dodatkowym udoskonaleniem układu przedstawionego powyżej jest montaż zasilania w pobliżu filtra sieciowego.

Fakt ten wskazuje na zalety filtra sieciowego z wbudowanym złączem przewodu zasilania prądem przemiennym.

obr2261_p7496ebd32ee4.jpg

Taka konfiguracja wymusza montaż filtra w miejscu, gdzie przewód zasilający wchodzi do obudowy i gdzie metalowy kołnierz filtra jest dokręcony lub przynitowany do obudowy (na przewodzącej powierzchni pozbawionej powłok malarskich), dzięki czemu kondensatory klasy Y zostają prawidłowo uziemione.

Aby otrzymać więcej informacji na temat produktów firmy Schurter, prosimy wysłać wiadomość na adres schurter@soselectronic.com

Nie przegap tych artykułów!

Czy spodobały Ci się nasze artykuły? Nie przegap żadnego! Zajmiemy się wszystkim za Ciebie i chętnie sami Ci je dostarczymy.


Produkty uzupełniające


5500.2027 SCHURTER  
5500.2027

Filtr przeciwzakłóceniowy 250VAC 2A do zabudowy

Filtry sieciowe

Nr. Zamówienie: 104919
Producent: SCHURTER
na magazynie 54 szt
1 szt+
5 szt+
25 szt+
50 szt+
36,50 Zł
32,80 Zł
28,80 Zł
27,80 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

5220.0643.1 SCHURTER  
5220.0643.1

Złącze zasilające z filtrem 250VAC 6A do zabudowy

Filtry sieciowe

Nr. Zamówienie: 72443
Producent: SCHURTER
na magazynie 36 szt
1 szt+
5 szt+
10 szt+
63,10 Zł
58,20 Zł
53,20 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

5500.0655.1 SCHURTER  
5500.0655.1

Filtr przeciwzakłóceniowy 250VAC 6A do PCB

Filtry sieciowe

Nr. Zamówienie: 114265
Producent: SCHURTER
na magazynie 100 szt
1 szt+
3 szt+
5 szt+
10 szt+
44,30 Zł
41,00 Zł
40,00 Zł
36,60 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

5500.2033 SCHURTER  
5500.2033

Filtr przeciwzakłóceniowy 250VAC 16A do zabudowy

Filtry sieciowe

Nr. Zamówienie: 104947
Producent: SCHURTER
na magazynie 43 szt
1 szt+
10 szt+
20 szt+
50 szt+
68,50 Zł
57,70 Zł
55,90 Zł
50,10 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

FKH2-50-6/I-A (4304.4044) SCHURTER  
FKH2-50-6/I-A (4304.4044)

Złącze zasilające z filtrem 250VAC 6A do zabudowy

Filtry sieciowe

Nr. Zamówienie: 69999
Producent: SCHURTER
na magazynie 17 szt
1 szt+
3 szt+
10 szt+
91,70 Zł
86,40 Zł
77,40 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

FKI2-50-6/I-A (4304.4064) SCHURTER  
FKI2-50-6/I-A (4304.4064)

Złącze zasilające z filtrem 250VAC 6A do zabudowy

Filtry sieciowe

Nr. Zamówienie: 69998
Producent: SCHURTER
na magazynie 26 szt
1 szt+
3 szt+
10 szt+
94,90 Zł
89,50 Zł
80,10 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

FKI2-50-6/I-A (4304.4064) SCHURTER  
FKI2-50-6/I-A (4304.4064)

Złącze zasilające z filtrem 250VAC 6A do zabudowy

Filtry sieciowe

Nr. Zamówienie: 69998
Producent: SCHURTER
na magazynie 26 szt
1 szt+
3 szt+
10 szt+
94,90 Zł
89,50 Zł
80,10 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pliki cookie pomagają nam w świadczeniu usług. Korzystając z naszych usług, wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookie.
OK Więcej informacji