29 lat na rynku
Oddziały w 7 krajach
Klienci z ponad 100 krajów
Wsparcie od prototypu aż po produkcję
SENSIRION

Sensirion – producent czujników

Humidity sensorGas sensorAir quality control

Przegląd podstawowych informacji oraz wskazówki dotyczące czujników CO2, lotnych związków organicznych, wilgotności, temperatury oraz przepływu cieczy i gazu. Jeśli szukasz rozwiązania w zakresie czujników, Sensirion Cię nie zawiedzie.

Czujniki firmy Sensirion w sposób niezawodny mierzą wszystkie istotne parametry środowiskowe, takie jak wilgotność względna, temperatura, stężenie CO2, stężenie lotnych związków organicznych oraz pyłów zawieszonych. Sensirion oferuje również czujniki do pomiaru przepływu cieczy oraz masowego natężenia przepływu gazów.

Pomiary parametrów środowiskowych

Czujniki wilgotności względnej i temperatury


Wilgotność względna

Informacje podstawowe
SDziałanie czujników opiera się na pomiarze kapacytancji pomiędzy elektrodami umieszczonymi w membranie wykonanej z porowatego polimeru. Para wodna przenika do membrany i zmienia kapacytancję pomiędzy elektrodami.

Porównanie czujników zostało przedstawione w tabeli poniżej.


Jest ona dostępna również w formacie PDF.

Warto wiedzieć

Czujniki STSx
Czujnik temperatury STS21 cechują te same parametry co SHT21, z wyjątkiem niższego średniego zużycia prądu wynoszącego 20μA. Wynika to z faktu, że czas pomiaru T = 66ms, podczas gdy w przypadku SHT21 czas pomiaru T + czas pomiaru WW = 66ms + 22ms. Czujniki temperatury STS3x charakteryzują się takimi samymi parametrami, jak czujniki SHT3x, ale mierzą wyłącznie temperaturę.

Cykl życia czujnika
Czujniki SHT1x nie są już produkowane, dlatego zalecamy korzystanie z czujników SHT3x. Ze względu na odmienną obudowę czujnika, migracja wymaga przeprojektowania płytki obwodu drukowanego, jak również zmian w oprogramowaniu, gdyż SHT3x wykorzystuje interfejs I2C w miejsce S-bus.

Zaprzestano również produkcji czujników SHT7x. W zamian zachęcamy do korzystania z urządzeń SHT85. Migracja wymaga zmian oprogramowania, gdyż SHT85 wykorzystuje interfejs I2C.

Czujniki SHT2x oraz SHTC1 nadal będą produkowane masowo. Chociaż nie ma obecnie planów wstrzymania produkcji, w przypadku nowych konstrukcji zalecamy wykorzystanie czujników SHT3x oraz SHTC3.

Czujnik SHTW1 nie jest już produkowany. Zalecamy skorzystanie z SHTW2 (inna obudowa wymaga przeprojektowania płytki obwodu drukowanego).

Praca na baterii
Napięcie nominalne baterii litowej (litowo-chlorkowo-tionylowej) wynosi 3 V (3,6 V). Do całkowitego rozładowania dochodzi w chwili, gdy napięcie spadnie do poziomu 2 V (napięcie odcięcia). Wszystkie czujniki wilgotności względnej i temperatury oraz czujniki temperatury charakteryzują się niskim zużyciem prądu i mogą pracować na baterii, przy czym:

● czujnik SHT3X pracuje w zakresie napięcia od 2,15 do 5,5 V – pojemność baterii nie zostanie w pełni wykorzystana
● czujniki SHTC1, SHTW2 pracują w zakresie napięcia od 1,62 do 1,98 V – wymagają zastosowania stabilizatora napięcia oraz przesuwnika poziomu napięcia I2C
● SHTC3 pracuje w zakresie napięcia od 1,62 do 3,6 V, obejmującym cały zakres napięcia baterii

Zestawy ewaluacyjne
Sensirion oferuje modułowe zestawy ewaluacyjne, na które składają się mostek SEK SensorBridge, czujniki SEK-SHT31 (SHT35, SHTC3, SHTW2) oraz ControlCenter – bezpłatne oprogramowanie do pobrania służące do wizualizacji danych z pomiarów.

Czujnik do zastosowań motoryzacyjnych (AEC-Q100)

Czujniki SHT3xA i STS3xA firmy Sensirion stanowią obecnie branżowy standard w zakresie pomiaru wilgotności i temperatury w przemyśle motoryzacyjnym. Konstrukcja tych urządzeń została zoptymalizowana, dzięki czemu spełnia wysokie standardy jakości obowiązujące w branży automotive i gwarantuje ich niezawodność.

Zastosowanie:

 • Klimatyzacja
 • Zapobieganie parowaniu
 • Monitorowanie stanu wilgotności względnej (RH) i temperatury (T) w celu zarządzania chłodzeniem głównych części elektronicznych

Podstawowe zalety w przypadku stosowania na rynku motoryzacyjnym:

 • Czujniki spełniają wymagania jakościowe obowiązujące w przemyśle motoryzacyjnym zgodnie z IATF 16949 i AEC-Q100
 • Wysoka niezawodność, solidność i dokładność
 • Ponad 20 lat doświadczenia w zakresie produkcji czujników wilgotności i temperatury
 • Udokumentowane osiągnięcia: czujniki wilgotności trzeciej generacji w sektorze motoryzacyjnym


Bazujące na tlenku metalu, półprzewodnikowe czujniki do pomiaru ekwiwalentu CO2 oraz lotnych związków organicznych

Informacje podstawowe

Czujnik zbudowany jest z sensora wykonanego z tlenku metalu będącego półprzewodnikiem typu „n”, elektrod czujnikowych oraz grzałki. Obecnie najpowszechniej stosowanym tlenkiem metalu jest SnO2. Sensor podgrzewany jest do temperatury optymalnej dla wykrywania danego gazu. Typowa wartość temperatury mieści się w zakresie od 200 do 400 °C.

Na sensorze następuje adsorpcja tlenu atmosferycznego, dochodzi do związania elektronów i powstaje warstwa zubożona. Jeśli w otaczającej atmosferze obecne są również molekuły gazów utleniających lub redukujących, mogą one reagować z zaadsorbowanymi jonami tlenu, wskutek czego wcześniej związane elektrony stają się ponownie nośnikami ładunku elektrycznego w sensorze. Prowadzi to do obniżenia progu energetycznego w strukturze pasma elektronowego półprzewodnika, co skutkuje zwiększeniem przewodności.

SGP30 oraz SGPC3

Sensirion idzie o krok dalej – firma scala wiele bazujących na tlenkach metali sensorów z układami elektronicznymi, tworząc łatwe w eksploatacji, skalibrowane czujniki do zastosowań wewnątrz budynków. SGP30 wylicza ekwiwalent CO2 na podstawie zmierzonego stężenia H2 oraz mierzy stężenie lotnych związków organicznych. SGPC3 mierzy wyłącznie stężenie lotnych związków organicznych. Obydwa czujniki przesyłają zmierzone wartości poprzez interfejs I2C.

W tabeli poniżej przedstawiono najistotniejsze cechy urządzeń.

Jest ona dostępna również w formacie PDF.

Więcej informacji o czujnikach SGP30 oraz SGPC3 znaleźć można w artykułach SGP 30 – Przełomowy czujnik półprzewodnikowy z tlenkiem metalu oraz Czujnik jakości powietrza gwarantujący pobór mocy o wartości zaledwie 65µA

Zestawy ewaluacyjne

Potrzebne będą mostek SEK SensorBridge oraz czujniki SEK-SGP30 (SGPC3).

Czujnik CO2 - SCD30
Informacje podstawowe

Bazujący na technologii NDIR (niedyspersyjnej absorpcji podczerwieni) czujnik wykorzystuje fakt, że molekuły CO2 absorbują promieniowanie podczerwone o określonej długości fali. W przypadku długości fali wynoszącej ok. 4,2 μm, absorpcja przez cząsteczki CO2 jest maksymalna, przy minimalnym poziomie absorpcji przez inne gazy obecne w powietrzu.

Warto wiedzieć

Kanał referencyjny kompensuje dryfty gdy kanały podlegają takiemu samemu oddziaływaniu (np. natężenia strumienia świetlnego). Zasada podwójnego kanału nie gwarantuje precyzji po montażu. W celu jej przywrócenia po montażu należy dokonać kalibracji na obiekcie.

Zestawy ewaluacyjne

Potrzebne będą mostek SEK SensorBridge oraz czujnik SEK-SCD30.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czujnika, zapoznaj się z artykułem SCD30 to coś więcej niż zwykły czujnik NDIR do pomiaru CO2.

Czujnik CO2 SCD40

SCD40 to miniaturowy czujnik nowej generacji do pomiaru stężenia CO2, wilgotności względnej i temperatury. Czujnik ten został zaprojektowany w oparciu o technologię fotoakustyczną oraz opatentowane przez Sensirion technologie PAsens® i CMOSens®.

Najważniejsze cechy:

 • Wymiary: 10,1 mm x 10,1 mm x 6,5 mm
 • Zakres pomiarowy: 0 ppm – 40 000 ppm
 • Dokładność: ± (30 ppm + 3%)
 • W pełni skalibrowane i zlinearyzowane wartości wyjściowe
 • Interfejs cyfrowy I 2C
 • Pakiet SMD

Egzemplarze próbne powinny znaleźć się w naszej ofercie w sierpniu 2020 r., rozpoczęcie produkcji seryjnej planowane jest na listopad 2020 r.

Pyły zawieszone - SPS30
Informacje podstawowe

Czujniki mierzą liczbę, rozmiar i stężenie cząstek, wykorzystując w tym celu własności rozproszenia światła. Podstawowe elementy składowe czujnika to: źródło światła skierowanego na cząstki, detektor do pomiaru światła rozproszonego przez cząstki oraz obwody elektroniczne służące do przetwarzania i analizowania sygnałów wyjściowych z detektora.

Więcej informacji znaleźć można w artykule Technologiczny przełom w dziedzinie optycznych czujników cząstek stałych.

Warto wiedzieć

Czujnik SPS30 mierzy stężenie masowe pyłów zawieszonych należących do kategorii PM1,0, PM2,5, PM4 oraz PM10.

PM10 oznacza wszelkie cząsteczki o średnicy mniejszej niż 10 μm. Granica wykrywalności w przypadku SPS30 wynosi 0,3 μm, w związku z czym cząsteczki o średnicy od 0,3 do 10 μm klasyfikuje on jako PM10. Analogicznie: jako PM4 klasyfikowane są cząsteczki o średnicach od 0,3 do 4 μm itp.

Cząsteczki o mniejszej średnicy są stale obecne w atmosferze. Poniższy wykres oparty na pomiarach laboratoryjnych wykonanych dla ciężkiego aerozolu pokazuje, że występowanie cząstek o średnicach od 4 do 10 μm jest statystycznie ok. 300 razy rzadsze niż występowanie cząstek o średnicy od 0,5 do 1 μm, nawet w przypadku bardzo ciężkich aerozoli.

Kiedy zdasz sobie sprawę z faktu, iż zakresy wykrywalności nakładają się, a występowanie pyłów PM1 może być statystycznie 300 razy częstsze niż pyłów PM10, zrozumiesz dlaczego czujnik SPS30 wskazuje podobną koncentrację masową PM1,0, PM2,5, PM4 oraz PM10.

Czujniki różnicy ciśnień

Informacje podstawowe

Czujniki wykorzystują mikrosensor kalorymetryczny bazujący na mikroukładzie elektromechanicznym (MEMS). Sensor składa się z dwóch czujników temperatury oraz małego elementu grzejnego. Różnica temperatur zmierzona przez czujniki skorelowana jest z masowym natężeniem przepływu nad układem.

Wartością wyjściową jest zawsze różnica ciśnień, a dla czujników zapewniana jest kompensacja temperatury gwarantująca właściwy pomiar masowego natężenia przepływu lub różnicy ciśnień.

Aby lepiej zrozumieć podstawowe zasady działania czujników, zalecamy zapoznać się z uwagami dotyczącymi zastosowań: Selection Guide Differential Pressure Sensors (Przewodnik ułatwiający dobór odpowiedniego czujnika różnicy ciśnień) oraz Whitepaper Differential Pressure Sensors Efficient Gas Flow Measurements in Bypass (Biała księga; Czujniki różnicy ciśnień; Skuteczny pomiar przepływu gazu w obejściu).

Porównanie czujników przedstawiono w tabeli poniżej.


Jest ona dostępna również w formacie PDF.

Co jeszcze warto wiedzieć
Korzyści wynikające z termicznej zasady działania

Brak ruchomych części - czujniki są solidne i niezawodne
● Brak dryftu
● Brak uchybu
● Brak wrażliwości na pozycję
● Brak histerezy

Wysoka czułość w pobliżu zera

● Bardzo duży zakres dynamiczny
● Dokładność w pobliżu zera lepsza niż 0,04% pełnej skali

Czujniki SDP8xx z różnymi adresami I2C

Czujniki SDP8x0 mają adres I2C 0x25, natomiast modele SDP8x1 mają adres I2C 0x26, co pozwala na zastosowanie dwóch czujników na tej samej magistrali I2C.

Pomiar przepływu gazu w obejściu

Najlepszą metodą pomiaru masowego natężenia przepływu w konfiguracji obejściowej jest zastosowanie skalibrowanego czujnika różnicy ciśnień z kompensacją temperatury dla masowego natężenia przepływu. Czujniki firmy Sensirion cechują się największą czułością w pobliżu zera, co pozwala zastosować ogranicznik przepływu powodujący jedynie niewielki spadek ciśnienia.

Jeśli posłużymy się analogią elektryczno-mechaniczną:

● masowe natężenie przepływu -> prąd elektryczny I
● ogranicznik przepływu nieznacznie zwiększa opór przepływu gazu -> opór elektryczny R
● w związku z czym I*R=V-> różnica ciśnień

Kanalik przepływowy wewnątrz czujnika jest wąski, dlatego charakteryzuje się dużym oporem. Ze względu na tolerancje stosowane w ramach procesów produkcyjnych, opór jest wysoce zmienny. Ogranicznik przepływu cechuje się małym oporem i bardzo małymi jego zmianami, ponieważ w trakcie produkcji tego urządzenia możliwe jest zachowanie bardzo wysokiego stopnia precyzji. Ponieważ czujnik mierzy różnicę ciśnień (napięcie), a R_s >> R_fr, nie ma konieczności dokonywania ponownej kalibracji systemu w przypadku wymiany czujnika.

Zestawy ewaluacyjne

Do oceny czujnika SDP31 potrzebny będzie zestaw EK-P4, zaś do oceny czujnika SDP810-500 Pa potrzebny będzie zestaw EK-P5 W obu przypadkach należy pobrać oprogramowanie przeglądarki.

Mierniki przepływu cieczy

Informacje podstawowe

Czujniki wykorzystują mikrosensor kalorymetryczny bazujący na mikroukładzie elektromechanicznym (MEMS). Kanalik przepływowy wewnątrz czujnika pokryty jest materiałem obojętnym, wskutek czego ciecz nie wchodzi w bezpośredni kontakt z mikrosensorem.

Czujniki zaprojektowano do pomiarów przepływu cieczy w zakresie od μl/min do setek ml/min.

● Dzięki swojej solidnej obudowie mierniki przepływu cieczy SLx stanowią urządzenia pierwszego wyboru w przypadku wymagających środowisk przemysłowych, laboratoryjnych konfiguracji badawczych lub zastosowań autonomicznych. Wszystkie mierniki przepływu cieczy wyposażone są w te same złącza elektryczne i zostały zaprojektowane do współpracy z przewodami do czujników SCC1-USB, SCC1-RS485 oraz SCC1-Analog.
● Czujniki przepływu cieczy Lx idealnie nadają się do wbudowania w aparaturę, w urządzenie lub w system OEM, np. w przypadku zastosowań w diagnostyce lub naukach przyrodniczych.
● Czujniki serii LPG10 mają postać miniaturowego, planarnego układu szklanego nadającego się do zastosowań przewidujących niskie natężenie przepływu oraz ograniczoną ilość dostępnego miejsca. Znajdujące się u dołu otwory strumieniowe umożliwiają kompaktową integrację z mikrostrumieniowymi przewodami rozgałęźnymi.
● Czujniki serii LD20 zaprojektowano jako jednorazowego użytku komponenty do zastosowań biomedycznych.
● W przypadku SLF3x znacznie zoptymalizowano projekt mechaniczny, co zapewnia najlepszy możliwy stosunek wydajności do ceny. Czujnik maksymalizuje poziom bezpieczeństwa, stabilności oraz długotrwałej niezawodności w ogromnym zakresie zastosowań, w tym w diagnostyce, aparaturze analitycznej oraz w naukach przyrodniczych.

Możliwość precyzyjnego pomiaru niewielkiego przepływu cieczy sprawia, że czujniki te nadają się w szczególności do zastosowań takich jak:

● procesy dozowania w branży półprzewodników
● obróbka z minimalnym smarowaniem (MQL)
● przetwarzanie żywności
● podawanie i wlewy leków
● analiza krwi / sekwencjonowanie
● cytometria przepływowa
● sekwencjonowanie DNA

Porównanie czujników przedstawiono w tabeli poniżej.

Jest ona dostępna również w formacie PDF.

Zestawy ewaluacyjne

Przepływomierze cieczy SLI, SLS, SLG oraz SLQ można zamawiać w formie zestawu. Poza wybranym przepływomierzem, zestaw zawiera wszystko, co niezbędne do przeprowadzenia pierwszych pomiarów w ciągu 10-15 minut.

Do czujników przepływu cieczy z serii LD20 i SLF3x oferujemy specjalne zestawy pomiarowe zawierające dodatkowe akcesoria umożliwiające szybki montaż i podłączenie do komputera.

Mierniki masowego natężenia przepływu gazów

Informacje podstawowe

Podobnie jak inne czujniki przepływu, urządzenia tego typu również wykorzystują mikrosensor kalorymetryczny bazujący na MEMS.

Seria SFM3xzostała zaprojektowana do zastosowań w medycznych urządzeniach wentylacyjnych. Seria SFM4x to mierniki masowego natężenia przepływu do zastosowań ogólnych.

Porównanie czujników przedstawiono w tabeli poniżej.

Jest ona dostępna również w formacie PDF.

Wszystkie opisane powyżej czujniki możemy dostarczyć na żądanie (na korzystnych warunkach) z naszego magazynu lub bezpośrednio od dostawcy.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące produktów firmy Sensirion, należy wysłać wiadomość na adres sensirion@soselectronic.com.

Wideo

Sensirion sensors measure reliably all the important environmental parameters such as relative humidity, temperature, the concentration of CO2, VOC and concentration of particulate matter. Sensirion also offers sensors for measuring liquid flow and the gas mass flow.

Nie przegap tych artykułów!

Czy spodobały Ci się nasze artykuły? Nie przegap żadnego! Zajmiemy się wszystkim za Ciebie i chętnie sami Ci je dostarczymy.


Produkty uzupełniające


SFM3300-250-AW SENSIRION  
SFM3300-250-AW

Mass Flow Meter Air, N2, O2 ±250slm I2C

Czujniki przepływu masy/cieczy

Nr. Zamówienie: 305394
Producent: SENSIRION
na magazynie 0 szt
(19.06.2020: 10 szt)
30 szt+
480 szt+
552,00 Zł
394,00 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SFM3300-250-D SENSIRION  
SFM3300-250-D

Mass Flow Meter Air, N2, O2 ±250slm I2C

Czujniki przepływu masy/cieczy

Nr. Zamówienie: 313557
Producent: SENSIRION
na magazynie 0 szt
(19.06.2020: 20 szt)
30 szt+
124,00 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SFM3200-AW (SFM3200-250-AW) SENSIRION  
SFM3200-AW (SFM3200-250-AW)

Mass Flow Meter Air -100...250slm I2C

Czujniki przepływu masy/cieczy

Nr. Zamówienie: 298810
Producent: SENSIRION
na magazynie 0 szt
(19.06.2020: 10 szt)
30 szt+
480 szt+
552,00 Zł
394,00 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

EK-F3x-CAP (EK-F3X-CAP for SFM3xxx-AW/-D) SENSIRION  
EK-F3x-CAP (EK-F3X-CAP for SFM3xxx-AW/-D)

I2C/USB Cable for SFM3200AW, 3300AW(D), 3400AW(D)

Zestawy ewaluacyjne

Nr. Zamówienie: 313198
Producent: SENSIRION
na magazynie 2 szt
(26.06.2020: 17 szt)
1 szt+
2 szt+
490,00 Zł
472,00 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SEK-SFM3019 SENSIRION  
SEK-SFM3019

SFM3019 with cable for SEK SensorBridge

Zestawy ewaluacyjne

Nr. Zamówienie: 337452
Producent: SENSIRION
na magazynie 0 szt
(24.07.2020: 10 szt)
1 szt+
437,00 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SEK-SFM3200 SENSIRION  
SEK-SFM3200 new

SFM3200 with cable for SEK SensorBridge

Zestawy ewaluacyjne

Nr. Zamówienie: 326810
Producent: SENSIRION
na magazynie 8 szt
1 szt+
574,00 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SEK-SFM3000 SENSIRION  
SEK-SFM3000 new

SFM3000 with cable for SEK SensorBridge

Zestawy ewaluacyjne

Nr. Zamówienie: 326809
Producent: SENSIRION
na magazynie 0 szt
(03.07.2020: 2 szt)
1 szt+
485,00 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SEK-SensorBridge SENSIRION  
SEK-SensorBridge

Base unit for SEK-XXX-Sensors

Zestawy ewaluacyjne

Nr. Zamówienie: 313470
Producent: SENSIRION
na magazynie 18 szt
1 szt+
256,00 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SLF3S-1300F SENSIRION  
SLF3S-1300F

Liquid Flow Meter H2O, IPA 40mll/min I2C

Czujniki przepływu masy/cieczy

Nr. Zamówienie: 313519
Producent: SENSIRION
na magazynie 0 szt
(19.06.2020: 50 szt)
1 szt+
100 szt+
250 szt+
391,00 Zł
364,00 Zł
324,00 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SLF3x Clamp SENSIRION  
SLF3x Clamp

SLF3x mounting clamp

Czujniki przepływu masy/cieczy

Nr. Zamówienie: 313522
Producent: SENSIRION
na magazynie 0 szt
250 szt+
500 szt+
750 szt+
1000 szt+
8,03 Zł
7,77 Zł
7,50 Zł
7,28 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SLF3S-1300F Kit (Evaluation Kit SLF3S-1300F) SENSIRION  
SLF3S-1300F Kit (Evaluation Kit SLF3S-1300F)

Evaluation kiit for SLF3S-1300F

Zestawy ewaluacyjne

Nr. Zamówienie: 313521
Producent: SENSIRION
na magazynie 3 szt
(03.07.2020: 3 szt)
1 szt+
803,00 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SPS30 SENSIRION  
SPS30

Particulate Matter Sensor PM1.0, PM2.5, PM4, PM10

Pozostałe czujniki

Nr. Zamówienie: 304234
Producent: SENSIRION
na magazynie 14 szt
(19.06.2020: 168 szt)
(31.07.2020: 168 szt)
(Sprawdzamy termin dostawy: 5 szt)
1 szt+
2 szt+
8 szt+
145,00 Zł
140,00 Zł
124,00 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SCD30 SENSIRION  
SCD30

Skalibrowany moduł NDIR do pomiaru CO2, temperatury i RH

Czujniki gazu

Nr. Zamówienie: 290529
Producent: SENSIRION
na magazynie 44 szt
(24.07.2020: 240 szt)
(Sprawdzamy termin dostawy: 5 szt)
1 szt+
40 szt+
199,00 Zł
187,00 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SDP810-500Pa SENSIRION  
SDP810-500Pa

Czujnik różnicy ciśnień -500...500 Pa Tube I2C

Czujniki ciśnienia

Nr. Zamówienie: 232928
Producent: SENSIRION
na magazynie 0 szt
(10.07.2020: 2080 szt)
1 szt+
80 szt+
67,10 Zł
60,00 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SDP31 (SDP31-500Pa-TR-250pcs) SENSIRION  
SDP31 (SDP31-500Pa-TR-250pcs)

Czujnik różnicy ciśnień -500...500Pa port D2x2.5mm I2C

Czujniki ciśnienia

Nr. Zamówienie: 212104
Producent: SENSIRION
na magazynie 219 szt
1 szt+
250 szt+
1500 szt+
77,20 Zł
75,50 Zł
62,20 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SGP30 (SGP30-2.5k) SENSIRION  
SGP30 (SGP30-2.5k)

Czujnik lotnych związków organicznych (VOC), CO2_eq

Czujniki gazu

Nr. Zamówienie: 260028
Producent: SENSIRION
na magazynie 1997 szt
1 szt+
10 szt+
100 szt+
26,40 Zł
26,00 Zł
25,40 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SHT 30-DIS-B (SHT30-DIS-B2.5kS) SENSIRION  
SHT 30-DIS-B (SHT30-DIS-B2.5kS)

Czujnik temperatury i wilgotności ±3% RH ±0,3°C I2C DFN8

Czujniki temperatury i wilgotności

Nr. Zamówienie: 186949
Producent: SENSIRION
na magazynie 2097 szt
1 szt+
100 szt+
1000 szt+
6,80 Zł
6,40 Zł
5,83 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SHT 31-DIS-F (SHT31-DIS-F2.5KS) SENSIRION  
SHT 31-DIS-F (SHT31-DIS-F2.5KS)

Czujnik temperatury i wilgotności ±2% RH ±0.3°C I2C DFN8 z filtrem

Czujniki temperatury i wilgotności

Nr. Zamówienie: 229928
Producent: SENSIRION
na magazynie 2495 szt
1 szt+
10 szt+
100 szt+
500 szt+
11,00 Zł
10,90 Zł
10,50 Zł
10,00 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SHT 31-DIS-P (SHT31-DIS-P2.5kS) SENSIRION  
SHT 31-DIS-P (SHT31-DIS-P2.5kS)

Czujnik temperatury i wilgotności ±2% RH ±0.3°C I2C DFN8 z taśma ochronna

Czujniki temperatury i wilgotności

Nr. Zamówienie: 218131
Producent: SENSIRION
na magazynie 2420 szt
(31.07.2020: 2500 szt)
1 szt+
10 szt+
50 szt+
100 szt+
10,20 Zł
10,10 Zł
9,89 Zł
9,67 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pliki cookie pomagają nam w świadczeniu usług. Korzystając z naszych usług, wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookie.
OK Więcej informacji