Polityka jakości SOS electronic

System zarządzania jakością, wdrożony w SOS electronic, jest przeznaczony do ciągłego doskonalenia procesów firmy. Podstawowym filarem naszej pracy jest elastyczność i otwartość na wymagania klientów.

Wysokiej jakości produkty i usługi, które SOS electronic zapewnia swoim klientom są kluczową miarą wydajności firmy. SOS electronic się stara zapewnić najwyższy standard produktów i usług dla klientów, zgodnie z ich wymaganiami. Zarząd SOS electronic zarządza i stawia jakościowe cele i udowadnia swoje zaangażowanie wobec jakości tak samo, jak tego w praktyce oczekuje od innych. Wszyscy pracownicy SOS electronic w ramach procesów łańcucha wartości, ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z obowiązującymi zasadami, normami, wytycznymi i uzgodnionymi standardami jakości, oraz ich stały wzrost.

Szkolenia pracowników, zarządu i zarządzanie naszych pracowników pomaga w zaspakajaniu potrzeb i pragnień naszych klientów. U naszych pracowników rozwijamy niezbędne umiejętności i umiejętności techniczne. Przygotowujemy szkolenia i wspomagamy działania zespołowe, które są niezbędne do pomyślnego wdrażania standardów i osiągania efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Nasz system zarządzania jakością jest zgodny z międzynarodowymi standardami a jego pełna przejrzystość jest zapewniona i potwierdzona przez niezależne certyfikowane instytucje zewnętrzne.


Pliki cookie pomagają nam w świadczeniu usług. Korzystając z naszych usług, wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookie.